Dự án Tecco Garden

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
25
Số căn:
300
Quy mô:
14.780 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3Số tầng:25
Quy mô:14.780 m2Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:300Ngày hoàn thành:2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:14.780 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:300
Ngày hoàn thành:2021